9.178 Comments
Sort by
Hưng Thịnh
san pham tot lam cho mot loi khen
LikeReply15m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Minh Luân
Sản phẩm tốt lắm
LikeReply216m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Kiến Trúc
Sản phẩm có công dụng cực kỳ tốt luôn
LikeReply222m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Đấu Minh
Sản phẩm có công dụng rất tốt, tôi đã chấm dứt được chứng xuất tinh sớm
LikeReply135m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Hoangthai
Tôi đã hàng thêm vì sản phẩm quá hiệu quả
LikeReply142m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Linh Lee's
Thật đáng tiếc khi không biết đến sản phẩm sớm hơn
LikeReply247m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Hữu Viễn
Đặt mua rồi nhưng không biêt khi nào giao đế nhỉ?
LikeReply157m
Zman - Tăng cường sinh lý
Sản phẩm được giao tới địa chỉ của bạn nếu ở khu vực nội thành thì sẽ từ 1-2 ngày, khu vực ngoại thành và các tỉnh là từ 3-7 ngày bạn nhé!
LikeReply55m
Max Bùi
Sản phẩm này tốt thật
LikeReply11h2m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tần Trân Minh
Công dụng sản phẩm rất tốt, hiệu quả lâu nữa
LikeReply11h2m
Zman - Tăng cường sinh lý
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận