9.178 Comments
Sort by
Lâm Hồ
Ngồi lâu nên tôi hay bị đau lưng và vai cũng mai nhờ có sản phẩm này mà bây giờ t đỡ hơn rất nhiều rồi
LikeReply15m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Thị Ngát
Sản phẩm này sử dụng rất hiệu quả
LikeReply216m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Tuyết Nhung
sản phẩm rất tốt
LikeReply222m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Hoàng Huyền Khanh
Mới sử dụng khoảng 3 hộp thôi mà thấy hiệu quả quá tốt
LikeReply135m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Hoàng Hương
Sử dụng sản phẩm này quá tốt luôn
LikeReply142m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Phạm T. Thu
Sản phẩm quá tuyệt vời
LikeReply247m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Thi Dung Nguyen Nguyen
Đã mua về sử dụng và thấy có hiệu quả tốt những chổ bị đau đã giảm và đi lại rất tốt
LikeReply157m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Nguyễn Liên
Chất lượng rất tốt
LikeReply11h2m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Sản phẩm này thức sự quá hiệu quả
LikeReply11h2m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận