9.178 Comments
Sort by
Hà Thiệu Khang
Sản phẩm rất tốt
LikeReply15m
Winmax PLUS
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Tống Văn Sơn
Cảm ơn Winmax Plus rất nhiều, nhờ có bạn mà gia dình tôi thêm hạnh phúc
LikeReply216m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Trương Đăng Trình
Mình đã dùng qua và thấy rất hiệu quả
LikeReply222m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Bùi Thị Ngọc Anh
Ai có chồng hay người yêu hơi "yếu" thì nên mua đi nhe
LikeReply135m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Nhật Nguyệt
Có tác dụng phụ không?
LikeReply142m
Winmax PLUS
Sản phẩm không có tác dụng phụ gì hết nha bạn ơi.
LikeReply41m
Lê Minh Duy
Sản phẩm rất hiệu quả. Cám ơn sản phẩm nhiều
LikeReply247m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Duong Chau Van
Dùng quá thích
LikeReply157m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Bảo Đặng Văn
Sản phẩm này thật sự rất hiệu quả, rất nên mua
LikeReply11h2m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Nguyễn Việt Toàn
Không thể chê được luôn, quá tốt
LikeReply11h2m
Winmax PLUS
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận