9.178 Comments
Sort by
Nk Trung
sản phẩm tốt.. nên mua
LikeReply15m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Huỳnh Phước Thành
xài tốt... gần hết lọ rồi
LikeReply216m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Trương Vũ
Mới sắm thêm 1 hộp nè!!!
LikeReply222m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Trung Nguyễn Tấn
Rất ư là tốt hihi
LikeReply135m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Ngô Tuấn Nam
Shop ơi, sản phẩm có tác dụng phụ không ạ?
LikeReply142m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Thành Nam
Cho 10 sao vì sản phẩm tốt!!!!!!!!!!!!!!!!
LikeReply247m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Lữ Việt Bách
Đáng mua.
LikeReply157m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Ong vVan Lang
Xài này ngon.. thích lắm kkk
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Phuoc Van
Rinh thêm 1 em nữa nhé shop ahihi
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận