https://www.facebook.com/7jenda Facebook
9.178 Comments
Sort by
Nguyễn Trước Tài
tuyệt cời cho một sản phẩm
LikeReply15m
Vipmax-Rx
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Nguyễn Thiên
Rất tốt luôn.. đáng đồng tiền... mua hoài
LikeReply216m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Nguyễn Trần Thiên Ân
Mới mua lọ thứ 2 hề hề...
LikeReply222m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Ân Nguyễn
tốt.. rất tốt... ủng hộ quài luôn shop ơi !!!!!
LikeReply135m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Henny Tùng
Xài có kích ứng k ạ? cảm ơn shop
LikeReply142m
Vipmax-Rx
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Phuong Ngo
TTốt. 5 sao
LikeReply247m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Phương Trần
Dang do khong dam mua. mua roi, xai roi lai mua nua haha
LikeReply157m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Nguyễn Quốc Thanh
Dài ra thật kkkk
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Trần Ngọc Quân
Lọ thứ 3 rồi ... shop ơi... ship cho em lẹ lẹ hihi
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận