https://www.facebook.com/7jenda Facebook
9.178 Comments
Sort by
Huy
Sản phẩm xài rất là hiệu quả luôn... nên dùng nha mọi người.. hihi
LikeReply15m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Bùi Gia Huy
Mình mua lần 2 sản phẩm hiệu quả
LikeReply216m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Hoang Huy
Mới xài 1 tuần mà cậu ấy trông khác hẳn dài và to hơnkeke
LikeReply222m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Đặng Dương
Cảm thấy mỗi lần làm chuyện đó là lâu hơn trước nhiều hihi!!!
LikeReply135m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Đặng Hữu Duy
Xài có tác dunhj phụ không thế??
LikeReply142m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Đặng Duy Bảo
Dùng tốt.
LikeReply247m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Đặng Trường Duy
Cảm thấy cậu nhỏ khỏe hơn trước ấy....kkk
LikeReply157m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Đặng Duy
Duy trì khoái cảm lâu và sâu hơn ahiihi
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Thanh Tuấn
Xài rất hiệu quả. Mơn shop
LikeReply11h2m
Vipmax-Rx 19M, 45M
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận