9.178 Comments
Sort by
Trương Văn Giáp
Sản phẩm này tạm ổn
LikeReply15m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyên Trực
Sản phẩm này hiểu quả và giao hàng rất nhanh
LikeReply216m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Thế Phương Diễm
Sản phẩm với giá tiền này thì khá ổn không quá đắt
LikeReply222m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Hoàng Anh
Đây là sản phẩm tôi thấy tốt nhất trong các sản phẩm mà tôi đã sử dụng
LikeReply135m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Ha Huong
một sản phẩm quá tốt, tôi đang sử dụng liệu trình cuối cùng đây
LikeReply142m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Hoài Ngọc
sử dụng tốt
LikeReply247m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Tơ Tỷ Tỷ
Sản phẩm có tác dụng phụ không
LikeReply157m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply55m
Khả Linh Trần
Giao hàng nhanh, chất lượng tốt
LikeReply11h2m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Kieu Dong
Very Good
LikeReply11h2m
Xương Khớp Xuân Điều
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận