9.178 Comments
Sort by
Nguyễn Khang
Quá tuyệt vời
LikeReply15m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Thiên Tài
Giao hàng rất nhanh, công dụng thì mới dùng đêm qua thôi à nhưng cũng được đó
LikeReply216m
Penirex
Cảm ơn bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Bùi Hoàng Phước
Sản phẩm quá ok luôn
LikeReply222m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Đặng Thành
Công dụng sản phẩm rất tốt
LikeReply135m
Penirex
Cảm ơn bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Trần Lê Tuấn
Sản phẩm rất ok
LikeReply142m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Cuong Luu
Phải chi tôi biết đến sản phẩm này sớm hơn
LikeReply247m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Bùi Chiến
Sản phẩm có tác dụng phụ không
LikeReply157m
Penirex
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply55m
Nguyễn Duy
Sản phẩm này tốt
LikeReply11h2m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Trần Di Lượng
Very Good
LikeReply11h2m
Penirex
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận