9166 Comments
Sort by
Lộc Già
Sản phẩm xài rất ok, mình giờ trong khác hẳn.
LikeReply15m
Monster Gel
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Monster Gel bên mình ạ!!!.
LikeReply3m
Nguyễn Tân
nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, xài được 1 tuần và cảm thấy rất hiệu quả.
LikeReply216m
Monster Gel
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Monster Gel ạ !!!
LikeReply14m
Quyt Đo
Từ ngày có Monster Gel, mình thay đổi hẳn, bền bỉ, và sung mãn hơn rất nhiều.
LikeReply222m
Monster Gel
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Monster Gel ạ !!!
LikeReply19m
Kha Nam
Sản phẩm dùng rất hiệu quả.
LikeReply135m
Monster Gel
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Monster Gel ạ !!!
LikeReply33m
Trung Tran Ky
Monster Gel làm mình cảm thấy rất sung mãn tuyệt vời .
LikeReply142m
Monster Gel
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Monster Gel ạ !!!
LikeReply33m
Nguyễn Quang Cương
Sản phẩm rất tốt .
LikeReply157m
Monster Gel
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Monster Gel ạ!!!
LikeReply55m
Đức Dể Vở
mình cải thiện được rất tốt từ khi dùng sản phẩm
LikeReply11h2m
Monster Gel
Chúc mừng a nha. Cảm ơn anh đã tin dùng Monster Gel
LikeReply1h
Tải thêm 9.158 bình luận
>