9.178 Comments
Sort by
Đinh Tuấn
Sản phẩm này tốt lắm, tóc tôi đã mọc nhiều hơn trước
LikeReply15m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyen Diep
sản phẩm xịt tóc này rất tốt
LikeReply216m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Loan
Tôi đã mua nó vì nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, về sử dụng thì tóc tôi đã không còn bạc trắng như trước nữa
LikeReply222m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Hồng Thức
Dùng tốt lắm, cám ơn rất nhiều
LikeReply135m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Mai Anh
Dùng được một thời gian rồi, rất tốt
LikeReply142m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Lê Hiếu Nghĩa
5 sao cho sản phẩm này
LikeReply247m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Cuong Van
Qua thời gian sử dụng sản phẩm này,tôi thấy kết quả đạt được rất tốt
LikeReply157m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Cổ Thạch Xuyên
Giao hàng nhanh, sản phẩm rất chất lượng
LikeReply11h2m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Hoàng Phụng
Tôi đã rất vui khi đã cải thiện lại vấn đề về tóc của mình sau khi sử dụng sản phẩm này
LikeReply11h2m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận