9.178 Comments
Sort by
Trangxiteen Hp
Công dụng rất hiệu quả
LikeReply15m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Khoa Truong
sản phẩm này sử dụng rất tốt
LikeReply216m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Phan Tùng
Nhờ sản phẩm này mà tóc tôi đã móc lên đều lại như trước
LikeReply222m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Minh Hiển
Đã đặt hàng ở đây rồi. Sử dụng tốt lắm
LikeReply135m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Thu Hồng
Quá tuyệt vời cho một sản phẩm điều trị rụng tóc
LikeReply142m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Nghia Pham
Đặt hàng rồi nhưng không biết bao giờ giao đến vậy?
LikeReply247m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã quan tâm đên sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ của bạn từ 1-2 ngày nếu ở khu vực nội thành và 3-7 ngày nếu ở khu vực ngoài thành và các khu cực tỉnh. Thông tin đến bạn!
LikeReply45m
Tạ Khánh
công dụng điều trị của sản phẩm này tốt
LikeReply157m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Jenny Ánh Tuyết
Sản phẩm này có tác dụng phụ không?
LikeReply11h2m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply1h
Nguyen Thuy
Mọc tóc An Xuân rất tốt
LikeReply11h2m
Mọc tóc An Xuân
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận