8.156 Comments
Sort by
Nguyễn Nhung
mình mua cho chồng dùng thử, từ ngày dùng sản phẩm xịt tóc Mao Bạt Khang này. Tóc của anh ấy trong đen hẳn và mọc lên nhiều hơn trước
LikeReply15m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm!
LikeReply3m
Chinh Duy
Mao Bạt Khang này rất tốt và công hiệu. Tóc dầy hơn
LikeReply18m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ!!!
LikeReply6m
Lê Hữu Thuận
mình được bạn bè giới thiệu và dùng thử, kết quả thì khỏi bàn luôn . Thật tuyệt vời sản phẩm đáng giá 5 sao
LikeReply112m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm!
LikeReply10m
Dương Đức Long
Giá ổn, ship rất nhanh,đống gói rất tốt và sản phẩm Mao Bạt Khang xài rất hiệu quả. 10 điểm
LikeReply116m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm nè!
LikeReply17m
Hoangg Anhh
Mình mua cho bố xài, thấy rất hiệu quả. Tóc bố ít bạc hơn hẳn
LikeReply119m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn và bố đã tin dùng sản phẩm ạ!!!
LikeReply18m
Đạt Nguyễn
sản phẩm tốt quá, rất hợp với mình, mình đã bắt đầu thấy tóc mình mọc nhiều và dày hơn hẳn
LikeReply125m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
CẢm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm
LikeReply21m
Nguyễn Thắng
chất lượng tuyệt vời chỉ qua vài hôm sử dụng mình đã có thay đổi về tốc đẹp hơn rất nhiều
LikeReply135m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm
LikeReply33m
Tải thêm 8.147 bình luận