9.178 Comments
Sort by
Di's House
Đã dùng sản phẩm và công dụng rất hiệu quả
LikeReply15m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Kevin Le
Sản phẩm này sử dụng rất hiệu quả
LikeReply216m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Văn Hiếu
Tôi đã không còn đau nhức xương khớp sau khi sử dụng sản phẩm này nữa đúng hà hàng Việt Nam chất lượng
LikeReply222m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Le Anh Tuan
Do tôi lao động nặng hơi nhiều nên hay bị đau cột sống cũng may nhờ có sản phẩm này mà tôi đỡ hơn nhiều
LikeReply135m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
MC Hoàng Sáu
Tôi bắt đầu bước đầu bắt vào độ tuổi đau nhức xương khớp nên hay bị đau ở các khớp vai gáy cũng may có sản phẩm này mà bây giờ chứng đau của tôi đã được cải thiện hơn rất nhiều
LikeReply142m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Thái Trần
sản phẩm tốt
LikeReply247m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Le Quoc Bao Le
Sản phẩm có tác dụng cũng không quá lấy để cho tôi không còn đau nhức nữa
LikeReply157m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Nguyen Lam
Hàng Việt Nam chất lượng cao
LikeReply11h2m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Nguyễn Tiết
Sản phẩm công hiệu rất tốt
LikeReply11h2m
Kiện Khớp Tiêu Thống Collagen
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận