9.178 Comments
Sort by
TrâmAnh Phan
Sản phẩm này sử dụng tốt ghê luôn
LikeReply15m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Thành Trung
Dùng rất ok
LikeReply216m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Thắng
Sản phẩm này rất tốt luôn nhờ nó mà tôi không còn đau nhức xương nữa
LikeReply222m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Trung Vũ
Tôi đã rất thích sản phẩm này cám ơn Khớp Khang Thọ
LikeReply135m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Hồng Ân
Sản phẩm đạt chất lượng rất tốt
LikeReply142m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Thu Đàm
Sản phẩm Khớp Khang Thọ này dùng tốt lắm
LikeReply247m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Trần Huy Liệu
Đã đặt hàng ở đây rồi sản phẩm sử dụng tốt lắm
LikeReply157m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Le Huynh
Sản phẩm này có tác dụng phụ không?
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ vì chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply1h
Phap Nguyen
sản phẩm rất chất lượng
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận