9.178 Comments
Sort by
Định Nguyễn
Sử dụng rất hiểu quả
LikeReply15m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Trung Phong
sau khi sử dụng sản phẩm tôi thấy nó rất phù hợp với tôi
LikeReply216m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nhàn Lê
sản phẩm sử dụng rất chi là tốt luôn
LikeReply222m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Lê Xuân Thư
Sản phẩm quá tốt
LikeReply135m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Tài Nguyễn
Công dụng của Khớp Khang Thọ vượt sự mong đợi của tôi
LikeReply142m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Nguyễn Thế Dương
Nhờ Khớp Khang Thọ mà tôi không còn đau cột sống lưng, quá tuyệt vời
LikeReply247m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Tien Nguyen
có tác dụng phụ không
LikeReply157m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply55m
Tuan Nguyen
Ở đây bán sản phẩm tốt ghê, nhất định sẽ tin tưởng
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Hang Nguyen
sản phẩm tốt đáng được 5 sao
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận