9.178 Comments
Sort by
Lân Hoàng
Sử dụng rất hiểu quả
LikeReply15m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyên Van Anh
sau khi sử dụng sản phẩm tôi thấy nó rất phù hợp với tôi nhờ nó mà tôi không còn đau nhức như trước nữa
LikeReply216m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Hoàng Hạnh
sản phẩm sử dụng rất chi là ok
LikeReply222m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Đặng Văn Lập
Không biết chê gì nữa, sản phẩm quá tốt
LikeReply135m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Vân Bích
Sản phẩm đạt hiệu quả rất tốt
LikeReply142m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Giang Văn Giang
Nhờ Khớp Khang Thọ mà tôi không còn đau cột sống lưng, quá tuyệt vời
LikeReply247m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Hoang Thu
ở đây bán sản phẩm tốt lắm
LikeReply157m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Quyết Nguyễn
Cho 5 sao về chất lượng
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Hoàng Mạnh Tường
sản phẩm tốt nhân viên dễ thương
LikeReply11h2m
Khớp Khang Thọ
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận