9.178 Comments
Sort by
Dũng Bùi
Công dụng rất hiệu quả
LikeReply15m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Không Hỏi
rất thích sản phẩm này luôn
LikeReply216m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Lượt Hoàng
Sản phẩm này quá tuyệt vời
LikeReply222m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Hà Quang
Tôi đã đạt mua sản phẩm ở đây 2 lần rồi, dùng rất tốt
LikeReply135m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Thanh
Công dụng của Khang Cốt An vượt sự mong đợi của tôi luôn
LikeReply142m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Bảo Tỷ
Nhờ sản phẩm này mà tôi không còn đau nhức khớp xương nữa
LikeReply247m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Phan Danh
có tác dụng phụ không
LikeReply157m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply55m
Nguyen Tuan
sản phẩm tốt lắm
LikeReply11h2m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Vũ Hiền
Dùng rất ok, tôi rất thích nó
LikeReply11h2m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận