9.178 Comments
Sort by
Vu Quyen
Sản phẩm này trị đau khớp tốt lắm
LikeReply15m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Thanh Zin
Tôi rất thích sản phẩm này! Quá tốt
LikeReply216m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Lieu Pham
Tôi đã sử dụng sản phẩm này rồi, công dụng rất tốt
LikeReply222m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Nguyễn Hải
Sau khi sử dụng tôi đã không còn bị đau nhức nữa
LikeReply135m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Hoàng Lan Hương
ở đây bán hàng rất chất lượng
LikeReply142m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Tạ The
Sản phẩm này đáng giá 5 sao
LikeReply247m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Phạm Quang Tuý
Tôi đã mua sử dụng rồi, sản phẩm dùng rất thích
LikeReply157m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Bùi Ngọc Mai
Tôi vẫn đang sử dụng, hiệu quả rất tốt
LikeReply11h2m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Nguyễn Trung
Nhờ vào sản phẩm này mà tôi đã không còn đau nhiều nữa nữa. Cám ơn sản phẩm nhiều lắm
LikeReply11h2m
Khang Cốt An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận