9.178 Comments
Sort by
Lưu Thanh Đằng
Sản phẩm tốt lắm, cảm ơn jointlab rất nhiều
LikeReply15m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Hương Nguyễn Ngọc
Sản phẩm này tốt
LikeReply216m
Jointlab
Cảm ơn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Hac Thach Miu
Công dụng sản phẩm này tốt lắm, tôi đã hết đau lưng đều nhờ vào nó cả
LikeReply222m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Bác Sĩ Thiện Hà
Đây là một sản phẩm tôi cảm thấy rất tốt, tôi đã khuyên rất nhiều người sử dụng sản phẩm này
LikeReply135m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Do Thi Thu Lan
Sản phẩm dùng quá Ok luôn
LikeReply142m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.
LikeReply41m
Nhàn Nguyễn
Sản phẩm này có tác dụng phụ không
LikeReply247m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi! Sản phẩm này có chiết suất hoàn toàn từ thiên nhiên nên không kèm theo tác dụng phụ bạn nhé nhưng người sử dụng có mẫn cảm với các thành phần bên trong sản phẩm thì không nên sử dụng bạn nhé!
LikeReply45m
Nguyễn Thiện
Mua ở đây rồi chất lượng sản phẩm bán rất tốt rất yên tâm
LikeReply157m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Ngọc Vinh
Công dụng đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. yêu sản phẩm
LikeReply11h2m
Jointlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Phạm Hoàng
Một sản phẩm quá tuyệt vời luôn. Cám ơn nhiều lắm
LikeReply11h2m
Jonitlab
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận