9.178 Comments
Sort by
Trang Nhật
sản phẩm này tốt lắm luôn
LikeReply15m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Thúy Phạm
sản phẩm trị xương khớp tốt lắm
LikeReply216m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Ngọc Vân
Sản phẩm tốt
LikeReply222m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Đặng Khang
sản phẩm này có những công dụng rất tốt
LikeReply135m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Liên
sử dụng rất tốt luôn
LikeReply142m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Thanh Sang
Sản phẩm này có tác dụng phụ không nhỉ?
LikeReply247m
IMove
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply45m
Nguyễn Duy Son
5 sao cho sản phẩm này luôn
LikeReply157m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Tuấn Lê Thế
IMove sử dụng tốt lắm
LikeReply11h2m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Lê Thị Lương
sản phẩm này tốt lắm luôn
LikeReply11h2m
IMove
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận