9.178 Comments
Sort by
Minh Minh
Có dùng sản phẩm này rồi, sử dụng rất hiệu quả
LikeReply15m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply3m
Chỉlà HạtCát
Cảm ơn sản phẩm đã giúp tôi lấy lại bản lĩnh đàn ông của mình
LikeReply216m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply14m
Nguyễn Nguyên
Sản phẩm này dùng rất tốt, nó đã giúp tôi lấy lạy bản lĩnh đàn ông trước kia của tôi lúc mà tôi chưa sử dụng rượu bia và thuốc lá. Cảm ơn sản phẩm rất nhiều
LikeReply222m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Phạm Quang Linh
Sản phẩm quá tuyệt vời đối với tôi công dụng rất tốt. Tôi đã có được bản lĩnh đàn ông của mình dù trước đây chưa từng có
LikeReply135m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
An Le
Công dụng sản phẩm rất tốt, hiệu quả cũng rất nhanh
LikeReply142m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Nguyễn Công Hà
Biết nói gì về sản phẩm này đây, sản phẩm này quá tốt. Công dụng thì cực kỳ tốt tôi đã có thể giúp vợ tôi có được khoái cảm sao mỗi lần quan hệ
LikeReply247m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Đặng Hiệp
Tôi rất thích sản phẩm Hero+ Active này. Nó đã giúp tôi rất nhiều đúng là hiệu quả như lời kể
LikeReply157m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply55m
Sống Khác
Hero+ Active rất tốt, nếu ai bị tình trạng như tôi thì tôi khuyên nên sử dụng đảm bảo là người thích vợ mê luôn
LikeReply11h2m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Thanh Nga Hoang
Sản phẩm này rất tốt ạ. Xin cảm ơn Hero+ Active rất nhiều vì đã giúp tôi tăng cường được vấn đề sinh lý yếu của mình
LikeReply11h2m
Hero+ Active Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận