9.178 Comments
Sort by
Nguyễn Việt Hùng
Sản phẩm dùng hiệu quả lắm nhưng nếu ai muốn nhanh thì tôi khuyên nên dùng bộ combo của sản phẩm nhé
LikeReply15m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply3m
Nhì Nhằng Lắm
Sản phẩm này tốt đó đang dùng mà nó đang tiến triển rất tốt
LikeReply216m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply14m
Cuong Hoang
San pham nay dung tot lam
LikeReply222m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Bố Tụi Nhỏ
Mới đầu dùng hơi sợ vì sợ nó không có hiệu quả với lại có ảnh hưởng tới da đâu nhưng giờ thì không sao mà tóc đang mọc ra dần thì cũng an tâm hơn
LikeReply135m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Văn Đủ Đủ
Công dụng sản phẩm rất tốt nhưng hiệu quả hơi chậm nếu muốn hiệu quả nhanh tôi khuyên nên mua combo
LikeReply142m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Nguyễn Trung
Hiệu quả của sản phẩm rất tốt khuyên ai không muốn bị hói suốt đời thì nên sử dụng
LikeReply247m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Huyen Nhi
Toi thay san pham dung rat tot rat hieu nghiem
LikeReply157m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply55m
Hà Nguyễn
Sản phẩm cực kỳ tốt luôn tóc giờ mọc còn nhiều hơn trước
LikeReply11h2m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Nấm Mèo
Được chồng mua trọn combo cho sử dụng hiệu quả tốt và nhanh lắm
LikeReply11h2m
Tóc HACO - nuôi dưỡng mái tóc của bạn
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận