9.178 Comments
Sort by
Hai Bui
Sản phẩm tốt lắm
LikeReply15m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Nguyễn Trang
tôi thấy nó rất phù hợp sức khỏe hiện tại với tôi
LikeReply216m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nhà Quê
sản phẩm lắm tốt luôn
LikeReply222m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Nhung Pham
Sản phẩm quá tốt
LikeReply135m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Phong
Công dụng của Đại Tràng MH vượt sự mong đợi của tôi
LikeReply142m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Liên Hoa Quách
Nhờ Đại Tràng MH mà tôi không còn đau nữa
LikeReply247m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Lê Duy Hưng
có tác dụng phụ không
LikeReply157m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply55m
Quang Cuong
Ở đây bán sản phẩm tốt lắm
LikeReply11h2m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Bình Yên Nhé
sản phẩm tốt lắm
LikeReply11h2m
Đại Tràng MH
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận