9.178 Comments
Sort by
Độc Trình
tốt, có hiệu quả.. sẽ ủng hộ dài dài luôn nè.. chắc thành khách hàng vvip luôn qué kakaka
LikeReply15m
Cravimax
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Trần Hoàng
rất chi là tốt
LikeReply216m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Trần Hậu
Xài OK lắm nha.. nên muad múa mua
LikeReply222m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Thinh Phat
Đáng tiền để mua thêm kkkkk
LikeReply135m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Tuan Linh Hoang
mới mua thêm 2 lọ ahihi thích thặc kkkkkkk
LikeReply142m
Cravimax
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Kenvin Lực
Đáng giá được 5 sao
LikeReply247m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Khôi Lê
tueeytj vời với một sản phẩm xài hiệu quả!!!!!
LikeReply157m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Lâm hải Nam
sp xài ứ ư là có hịu quẻ kkk
LikeReply11h2m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Linh Lee's
xài tốt lắm chác ơi!!! ké ké ka
LikeReply11h2m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận