9.178 Comments
Sort by
Tân Ngô
Sản phẩm xài tốt lắm
LikeReply15m
Cravimax
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Lee Trần
rất hiệu quả....
LikeReply216m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Hồ Trọng An
Mới mua họp thứ 2
LikeReply222m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Tân Lê
tốt rất tốt.. phải nói là rất tuyệt vời khi xài sản phẩm này
LikeReply135m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Phạm Minh Tuệ
Có tác dụng khác không shop úi ui???
LikeReply142m
Cravimax
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Phạm Đạt
Đáng giá được 5 sao
LikeReply247m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Thịnh Đức Vũ
sản phẩm xài ok!! có hiệu quả
LikeReply157m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Toan Phan
xài được.. có kết quả okeeyla!!!~!!!!!
LikeReply11h2m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
At Nguyen
Dùng tốt lắm.. mua thêm
LikeReply11h2m
Cravimax
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận