6578 Comments
Sort by
Huỳnh Đổng
60 tuổi dùng được không?
LikeReply15m
Testoherb
dạ được ạ
LikeReply3m
Kiều Lân
Tôi muốn đặt 2 hộp
LikeReply216m
Testoherb
Shop đã ib
LikeReply14m
Hai Bui
1 người dùng, 2 người vui
LikeReply222m
Testoherb
Cảm ơn bạn
LikeReply19m
Bùi Công Sơn
da dung, rat tot
LikeReply135m
Testoherb
Cảm ơn bạn đã tin dùng
LikeReply33m
Hạ Nguyễn
ib tư vấn cho tôi, tôi muốn mua tặng chồng
LikeReply142m
Testoherb
Shop đã ib
LikeReply41m
Nguyen Xuan Qunag
Cho tôi đặt 2 hộp, sdt 083 598 7458
LikeReply247m
Testoherb
Shop đã liên hệ xác nhận thông tin giao hàng
LikeReply45m
Đỗ Văn Hùng
Cần tư vấn
LikeReply157m
Testoherb
Shop đã ib
LikeReply55m
Pham Dinh Truong
Trước tôi được bạn tặng cho hộp testoherb, dung rất tốt, mãi h mới tìm dc chỗ mua
LikeReply162m
Testoherb
Cảm ơn bạn đã tin tưởng
LikeReply60m
Tải thêm 6.570 bình luận