9.178 Comments
Sort by
Di's House
Đã cho chồng dùng sản phẩm và công dụng rất hiệu quả
LikeReply15m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Kevin Le
Sản phẩm này sử dụng rất hiệu quả
LikeReply216m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Văn Hiếu
Tôi đã không còn bị xuất tinh sớm khi sử dụng oyster plus
LikeReply222m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Le Anh Tuan
Do tôi công việc stress dẫn đến sinh lý k tốt như trước nhờ có oyster plus đã giúp tôi lấy lại phong độ
LikeReply135m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
MC Hoàng Sáu
Tôi bắt đầu bước đầu bắt vào độ tuổi suy giảm sinh lý. May mà sử dụng oyster plus đúng lúc
LikeReply142m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Thái Trần
sản phẩm tốt
LikeReply247m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Le Quoc Bao Le
Sản phẩm có tác dụng tốt giá cả lại hợp lý
LikeReply157m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Nguyen Lam
Hàng rất chất lượng, tư vấn nhiệt tình
LikeReply11h2m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Nguyễn Tiết
Sản phẩm công hiệu rất tốt
LikeReply11h2m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận