9.178 Comments
Sort by
Tungminh Tung Minh
Sản phẩm xài rất sướng, quần quật với vợ cả đêm, sang hôm sau vợ đừ người luôn hehe, hồi trước bả hay chê lắm, giờ thì xong bả rồi
LikeReply15m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply3m
Khoa Huy Bùi Nguen
Đã có 2 cháu nhỏ, hồi ấy quan hệ sung sức lắm. không biết từ khi nào mà yếu hẳn, và may mắn là nhờ vào sử dụng Oyster Plus nên h đã lấy lại được phong độ như trước
LikeReply216m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply14m
Phuc Truong
Từ lúc sử dụng sản phẩm vợ chồng tôi vui vẻ lên hẳn, tôi thì cảm giác như lấy lại được phong độ tuổi đôi mươi
LikeReply222m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Khoa Grabcar
Bị xuất tinh sớm nhưng từ khi sử dụng sản phẩm, tình trạng biến mất hoàn toàn, hiện giờ tôi có thể quan hệ lên tới cả tiếng.
LikeReply135m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Phong Le Thanh
Rất cảm ơn sản phẩm, chỉ mới dùng chưa đến 1 tuần mà đã có hiệu quả rồi, giờ sung mãn hơn hẳn.
LikeReply142m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Enzo Ngo
Từ lúc sử dụng sản phẩm vợ chồng tui hòa hợp hơn rất nhiều trong mỗi lần quan hệ. Rất cảm ơn sản phẩm
LikeReply247m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Phong Dinh
Hiện tại tôi đã hết hẳn chứng xuất tinh sớm và rối loạn cương dương, tất cả là nhờ vào Oyster Plus
LikeReply157m
Oyster Plus
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm
LikeReply55m
Hoang Dung
Kể từ ngày dùng sản phẩm, vợ tôi giờ chết mê chết mệt với tôi lun r, ngày lẫn đêm hehe
LikeReply11h2m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply1h
Truong Nguyen
Sản phẩm rất tuyệt vời, tôi giờ đây rất sung mãn, bạn gái cũng vì thế mà sướng lây
LikeReply11h2m
Oyster Plus
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận