9166 Comments
Sort by
Duy Quoc Nguyen
Lượng đường huyết trong người tôi trở lại ổn định. OXY Detox nay thực sự rất tốt
LikeReply15m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ!!!.
LikeReply3m
Lam Nguyen Trinh
Từ khi uống OXY Detox này lượng dường của tôi giam đi rất nhiều cơ thể khng còn bì mệt mỏi mỗi khi ăn nhiêu cơm
LikeReply216m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !!!
LikeReply14m
Võ Đức Xuyên
Tôi được con gái mua sản phẩm cho uống để điều trị bệnh tiểu đường. Sử dụng 1 thời gian thấy lượng đường thuyên giảm. Tốt
LikeReply222m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !!!
LikeReply19m
Nga Nguyen
mình vừa mua, cũng hy vọng sp này sẽ mang lại kết quả cao.
LikeReply135m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !!!
LikeReply33m
Chinh Nhat
Hàng Mỹ có khác, dùng là đường giảm liền.
LikeReply142m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !!!
LikeReply33m
Trân Văn Linh
Đã sử dụng được 2 hộp thấy rất ok, cơ thể không còn chứng mệt, chân nứt nẻ nưa, đường trong cơ thể cũng giảm rõ
LikeReply247m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn đã tin dùng sản phẩm ạ!!!
LikeReply45m
Thai Khoe
dùng bao nhiêu sản phẩm xong rất may mắn khi biết đến sản phẩm nay, san phẩm công nhận tốt thật, đáng để dùng.
LikeReply157m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm ạ!!!
LikeReply55m
Lê Lam Sơn
Tôi sử dụng sản phẩm này hằng ngày. Nó đã giúp tôi cải thiện sức khỏe ổn định lượng đường huyết tỏng người.
LikeReply11h2m
Oxy Detox USA - Hỗ trợ người tiểu đường tốt nhất
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm ạ !!!
LikeReply1h
Tải thêm 9.158 bình luận