9.178 Comments
Sort by
Mai Châu Mgm
sản phẩm này tốt lắm
LikeReply15m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Loan Phuong
Tôi đã dùng Mộc thanh gan này rồi sản phẩm rất tốt
LikeReply216m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Hưng Le
Đã mua ở đây rồi nơi này bán hàng chất lượng rất tốt
LikeReply222m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Thương Về Miền Trung
Dùng cải thện gan tốt lắm
LikeReply135m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Hậu
Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Sản phẩm thì rất tốt
LikeReply142m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Vy Yến
Tôi đã mua sản phẩm này cho ba tôi sử dụng, ai ngờ công dụng tốt ghê luôn
LikeReply247m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Loan Tran
Tôi đã mua sử dụng rồi và kết quả men gan tôi đã ổn định
LikeReply157m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Nguyễn Hoàng Anh
ở đây bán sản phẩm tốt nè nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ
LikeReply11h2m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Dương Đại
Nhờ vào sản phẩm này mà tôi đã không còn đau 2 bên sườn do sơ gan nữa. Cám ơn sản phẩm nhiều lắm
LikeReply11h2m
Giải độc gan Mộc Thanh
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận