9.178 Comments
Sort by
Hoàng Mai Anh
hihi eo thon không có mỡ sp rất tốt
LikeReply15m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !.
LikeReply3m
Quý Ngân
Mua lần 2 rồi nhé ahihi
LikeReply216m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply14m
Như ý Trần
Mới xài hơn tuần mà mặc đồ cảm thấy lỏng lẻo rồi... ahihi... vui quá đêyyyy!!!!!
LikeReply222m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply19m
Huỳnh Thanh Ngân
Mỡ tiêu từng ngày, nhận thấy ốm xuống rõ luôn
LikeReply135m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply33m
Ngọc Bích
Sản phẩm xài có tác dụng phụ không ạ?
LikeReply142m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Sản phẩm không có tác dụng phụ bạn nhé.
LikeReply41m
Nguyễn Ngọc Như Ý
Sản phẩm giảm cân A + B dùng rất hiểu quả luôn! hihi
LikeReply247m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply45m
Hanna Nguyen
Cảm giác mỡ mỗi ngày một biến mất, chỉ có ít hôm mà giảm được bao nhiêu là mỡ.
LikeReply157m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply55m
Hồ Kim Xuyến
Sản phẩm càng xài càng thích... thích cái cảm giác đi dạo ai cũng ngắm nhìn mình... thật tự tin !!!!
LikeReply11h2m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi !
LikeReply1h
Thái Như Ý
Phải công nhận xài giảm cân a+b hiệu quả .
LikeReply11h2m
Giảm Cân AB Nhật Bản
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm ạ !
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận