9.178 Comments
Sort by
Anh Qui
Rất cảm ơn sản phẩm đã giúp tôi không còn đau nhức khớp xương nữa
LikeReply15m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Phương Mi Nhon
Sản phẩm này tốt quá nè
LikeReply216m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Trung
hiệu quả sản phẩm rất tốt, chất lượng sẽ tiếp tục sử dụng
LikeReply222m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Lê Tân
Cảm ơn shop đã bán cho tôi sản phẩm Biotrin rất tốt
LikeReply135m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Hiếu Kim Trần
Sản phẩm này sử dụng bảo đảm không còn đau nhức nữa. Tuyệt vời
LikeReply142m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Minh Do
Đang sử dụng và hiệu quả các cơn đau giảm đáng kể lắm.
LikeReply247m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Nhánh Lan Rừng
Dùng rất tốt, cho sản phẩm 5 sao luôn
LikeReply157m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Tiến Nguyễn
Cảm ơn sản phẩm này đã giúp tôi không còn đau nhức vai và khớp chân nữa
LikeReply11h2m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Trình Hội
Giao hàng nhanh, sản phẩm thì dùng rất tốt
LikeReply11h2m
Biotrin - Khắc tinh của bệnh xương khớp
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận