9.178 Comments
Sort by
Tungminh Tung Minh
Sản phẩm xài rất hữu hiệu, tôi hiện tại đã tăng lên dc số cân theo ý muốn của mình
LikeReply15m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply3m
Khoa Huy Bùi Nguen
Hồi trc ốm yêu gầy gò lắm, kể từ lúc dùng sp đến h, tăng hẳn lên dc gần 8 kg, và sẽ tiếp tục dùng nữa
LikeReply216m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply14m
Phuc Truong
Sản phẩm phải nói là cực kỳ hữu hiệu nha mng, k những tăng cân mà còn giúp tăng thể trạng cũng như cơ nữa
LikeReply222m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Khoa Grabcar
Do áp lực công việc dẫn đến chế độ ăn uống k điều độ, cân nặng tụt dốc k phanh, nhưng may mắn là nhờ có Wisdom mà hiện tại tôi đã lấy lại dc thể trạng cũng như cân nặng ban đầu
LikeReply135m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Phong Le Thanh
Rất cảm ơn sản phẩm, chỉ mới dùng chưa đến 1 tuần mà đã có hiệu quả rồi, giờ mình sẽ sử dụng điều đặn hơn
LikeReply142m
Wisdom Weight
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Enzo Ngo
Sp giúp mình tăng cân lên rất nhiều. Rất cảm ơn sản phẩm
LikeReply247m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Phong Dinh
Hiện tại tôi đã hết hẳn chứng ngán ăn cũng như thể trạng gầy ốm, tất cả là nhờ vào Wisdom Weight
LikeReply157m
Wisdom Weight
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm
LikeReply55m
Hoang Dung
Dùng rất tốt nha cả nhà ơi
LikeReply11h2m
Wisdom Weight
Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận