9.178 Comments
Sort by
LoaĐài Nguyễn Thành Duy
Công dụng sản phẩm rất tốt
LikeReply15m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Lê Đặng Tiến Sỹ
Hiệu quản sản phẩm viên sủi Estromen rất tốt, sử dụng hết liệu trình là khỏi ngay luôn
LikeReply216m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Thang Tran
Chỉ dùng chưa đc bao lâu mà Estromen giúp tôi đã khỏi hẳn tình trạng xuất tinh sớm rồi. Hay quá Estromen ơi
LikeReply222m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Nguyen Huy
Được vợ mua cho sử dụng, hiệu quả khá nhanh
LikeReply135m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Nguyễn Phởn
Hiệu quả sản phẩm rất tốt
LikeReply142m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Nguyen Thực
Tình trạng xuất tinh sớm của tôi được cải thiện đáng kể sau khi sử dụng sản phẩm
LikeReply247m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Công Hoàng
Tôi đã mua về sử dụng và công dụng rất tốt
LikeReply157m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Vương Minh Tiệp
Một trải nghiệm rất tuyệt vời với bạn tình khi tôi sử dụng Estromen
LikeReply11h2m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Dương Hải
Sản phẩm sử dụng rất tốt, tôi đã hết chứng không kiềm chế được thời gian xuất tinh trong thời gian ngắn
LikeReply11h2m
Viên Sủi Estromen - Tăng sinh lý nam
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận