9166 Comments
Sort by
Tấn Đạt
Sản phẩm xài rất có hiệu quả, tôi giờ đây đã trở nên sung mãn hơn rất nhiều.
LikeReply15m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang bên mình ạ!!!.
LikeReply3m
Lê Đại Phát
Có đặt 2 hộp và được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, xài được 2 tuần và cảm thấy công dụng của sản phẩm là rất hiệu quả.
LikeReply216m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ !!!
LikeReply14m
Cường
Từ ngày có Mãnh Lực Khang, mình thay đổi hẳn, bền bỉ, và sung mãn hơn rất nhiều.
LikeReply222m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ !!!
LikeReply19m
Trần Đạt
Kể từ ngày dùng sản phẩm thời gian quan hệ của tôi giờ đã khác trước rất nhiều.
LikeReply135m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ !!!
LikeReply33m
Ngọc Anh
Sau khi sử dụng Mãnh Lực Khang, mình cảm thấy ông xã rất sung mãn, và bền bỉ, khác trước rất nhiều .
LikeReply142m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ !!!
LikeReply33m
Trọng Nguyễn
Dùng được 1 tuần rồi, cảm thấy sản phẩm rất hiệu quả, phải nói rằng sản phẩm rất tuyệt vời
LikeReply247m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn a đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ!
LikeReply45m
Chính Võ
Khả năng ham muốn của tôi giờ đã được tăng lên rất nhiều, cảm ơn sản phẩm .
LikeReply157m
Mãnh Lực Khang
Cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Mãnh Lực Khang ạ!!!
LikeReply55m
Ngọc Đức
Từ lúc dùng sản phẩm thấy khác trước hoàn toàn. Sinh lý cải thiện hoàn toàn.
LikeReply11h2m
Mãnh Lực Khang
Chúc mừng a nha. Cảm ơn anh đã tin dùng Mãnh Lực Khang
LikeReply1h
Tải thêm 9.158 bình luận
>