9.178 Comments
Sort by
Khoa Tran
Công việc văn phòng đòi hỏi tôi phải ngồi cả ngày, nó ảnh hưởng rất nhiều đến lưng của tôi, tôi thường xuyên cảm thấy đau nhức, nhưng từ khi dùng khớp an nhiên, tôi đã k còn cảm thấy đau nhức như trc nữa, cảm ơn sp
LikeReply15m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Thanh Ca
Sản phẩm này sử dụng rất hiệu quả, chứng đau gối khớp chân của tôi k còn nữa.
LikeReply216m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Song Van
Sử dụng dc 2 tuần và hiệu quả là vô cùng lớn, vai gáy của tôi h đây đã k còn đau nhức nữa r
LikeReply222m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Mai Huynh Su
Phải nói rằng sp rất hiệu quả, tôi h đã đi lại bth như trc dc r
LikeReply135m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Nguyễn Việt Cường
Sử dụng sản phẩm này cảm thấy quá tốt luôn
LikeReply142m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi! Sử dụng xong nhớ cho sản phẩm một nhận xét nhé. Cám ơn bạn
LikeReply41m
Le Hùng
Dùng được 2 tuần rồi và cảm thấy xương khớp rất dẻo dai, không còn bị những cơn đau nhức hành hạ như trước đây nữa.
LikeReply247m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Trinh Hoàng
Sản phẩm dùng rất ok nhé, hết đau lưng với gối rồi
LikeReply157m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Mai Văn Quang
Công dụng đúng như trên web ghi nhé, cực kỳ hữu hiệu, sẽ giới thiệu cho các ông anh dùng nữa
LikeReply11h2m
Viên Khớp An Nhiên
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận