9.178 Comments
Sort by
Cuong Duc
Công dụng sản phẩm tốt lắm
LikeReply15m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Phong Trần
Sản phẩm này tôi thấy rất tốt
LikeReply216m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Hồ Thắng
Sản phẩm này rất tốt luôn nhờ nó mà tôi không còn mệt mỏi do bị tiểu đường nữa
LikeReply222m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Thành Lê Văn
Tôi mua sản phẩm này rồi dùng tốt lắm
LikeReply135m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Lê Huy Cầm
Sản phẩm đạt chất lượng rất tốt
LikeReply142m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Trinh Phuc Nguyen
Sản phẩm dùng tốt lắm
LikeReply247m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Trịnh Minh Hoà
Đã đặt hàng ở đây rồi sản phẩm sử dụng tốt lắm
LikeReply157m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Do Thanh Tri
Sản phẩm này có tác dụng phụ không?
LikeReply11h2m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ vì chiết suất từ các thành phần tự nhiên nhưng nếu người dùng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm thì không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ bạn nhé!
LikeReply1h
Dũng Phan
Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và giao hàng rất nhanh
LikeReply11h2m
Hạ Đường Tâm An
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận