9.178 Comments
Sort by
Anh Qui
Rất cảm ơn sản phẩm đã giúp chứng hoi đầu của tôi đỡ hơn rất nhiều
LikeReply15m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply3m
Phương Mi Nhon
Sản phẩm này tốt quá nè
LikeReply216m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply14m
Nguyễn Trung
hiệu quả sản phẩm rất tốt, chất lượng giá lại hợp lý sẽ tin dùng
LikeReply222m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply19m
Lê Tân
Từ khi dùng sản phẩm tôi thấy chứng sơ tóc, gàu và rụng đã dần dần biến mất
LikeReply135m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply33m
Hiếu Kim Trần
Sản phẩm này sử dụng bảo đảm tốt luôn. Tuyệt vời
LikeReply142m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply41m
Minh Do
Đang sử dụng, Dr.FORHAIR tốt lắm mọi người ơi
LikeReply247m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply45m
Nhánh Lan Rừng
Dùng rất tốt, cho sản phẩm 5 sao luôn
LikeReply157m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply55m
Tiến Nguyễn
Cảm ơn sản phẩm này rất nhiều, tóc mình giờ rất mềm và mướt
LikeReply11h2m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Trình Hội
Giao hàng nhanh, sản phẩm thì dùng rất tốt
LikeReply11h2m
Dr.FORHAIR
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi!
LikeReply1h
Tải thêm 9.169 bình luận